Runas un raksti

Grāmatu krātuve

Satversmes tiesā ir specializēta grāmatu krātuve. Tā tiek izmantota zinātniskai pētniecībai, nodrošinot Satversmes tiesas tiesnešus un darbiniekus ar darbam nepieciešamajiem informācijas resursiem. Grāmatu krātuvē ir dažādu tiesību nozaru juridiskā literatūra. Krātuvē ir ap 2300 grāmatu vienību – monogrāfijas, pētnieciskie darbi, konferenču materiāli, spriedumu krājumi. Ir pieejami arī juridiska rakstura periodiskie izdevumi: žurnāli “Jurista Vārds”, kā …