web10
Banner4
Banner1
Banner2

Spēcīga un neatkarīga Satversmes tiesa ir nepieciešams elements Latvijas kā demokrātiskas tiesiskas valsts attīstībā. Satversmes tiesa, stāvot Satversmes sardzē, aizstāv ikviena Latvijas iedzīvotāja pamatvērtības un brīvības.

Tiesu vara aizstāv taisnīgumu kā vienu no tiesiskas valsts pamatvērtībām un darbojas sabiedrības interesēs (Satversmes tiesas 2015. gada 12. novembra sprieduma lietā Nr.2015-06-01 11.1. punkts).

Satversmes tiesas uzdevums atbilstoši tās kompetencei ir nodrošināt tādas tiesību sistēmas pastāvēšanu, kurā pēc iespējas pilnīgāk un aptverošāk tiktu novērsts regulējums, kas neatbilst Satversmei vai citām augstāka juridiskā spēka tiesību normām (aktiem), kā arī dot savu vērtējumu konstitucionāli nozīmīgos jautājumos. (Satversmes tiesas 2009. gada 7. aprīļa sprieduma lietā Nr.2008-35-01 11.2. punkts).

Satversmes ievadā noteikts, ka Latvijas valsts ir izveidota, lai nodrošinātu Latvijas tautas un ikviena brīvību un sekmētu labklājību. Tādējādi viens no valsts uzdevumiem ir veicināt Latvijas sabiedrības labklājību. Šā uzdevuma īstenošanai Latvijā ir izveidota demokrātiska valsts iekārta. Cilvēka tiesību un brīvību efektīva īstenošana vislabāk ir iespējama demokrātijas apstākļos (Satversmes tiesas 2015. gada 2. jūlija sprieduma lietā Nr.2015-01-01 15.1. punkts).

Cilvēka cieņa un katra indivīda vērtība ir cilvēktiesību būtība. Tāpēc demokrātiskā tiesiskā valstī gan likumdevējam, pieņemot tiesību normas, gan tiesību normu piemērotājam, tās piemērojot, ir jārespektē cilvēka cieņa (Satversmes tiesas 2017. gada 19. decembra sprieduma lietā Nr.2017-02-03 19.1. punkts).


Jaunumi

27.01.2023.

Satversmes tiesas gada atklāšanas svinīgā sēde notiks 3. februārī plkst. 10.00

Piektdien, 3. februārī, plkst. 10.00 notiks Satversmes tiesas svinīgā sēde par godu jaunā tiesas gada atklāšanai. Svinīgo sēdi ar ziņojumu par konstitucionālo tiesību attīstību 2022. gadā atklās Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš. Pēc ziņojuma uzrunu angļu valodā  (tiks nodrošināts sinhronais tulkojums uz latviešu valodu) teiks svinīgās sēdes goda viešņa – Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētāja […]

26.01.2023.

Raidieraksta Tversme jaunā epizode: Latvijas un Lietuvas tiesu sadarbība tiesiskuma veicināšanā un demokrātijas aizsardzībā

Šodien, 26. janvārī, Satversmes tiesa publicē raidieraksta “Tversme” jauno epizodi, kurā Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina sarunājas ar Lietuvas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētāju Danuti Jočieni (Danutė Jočienė) par sadarbību starp Latvijas un Lietuvas konstitucionālajām tiesām, to kopīgajiem izaicinājumiem un konstitucionālo tiesu lomu demokrātijas ilgtspējas veicināšanā. Raidieraksta epizode (angļu valodā) pieejama šeit: Lietuvas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētāja […]

25.01.2023.

Satversmes tiesa un Latvijas vēstnieks Moldovā Uldis Mikuts pārrunā Latvijas un Moldovas konstitucionālo tiesu sadarbību tiesiskuma stiprināšanā

Vakar, 24. janvārī, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš, tiesas administrācijas vadītāja Marika Laizāne-Jurkāne un Juridiskā departamenta vadītājs Kristaps Tamužs tikās ar Latvijas vēstnieku Moldovā Uldi Mikutu. Tikšanās laikā tika pārrunāta sadarbība un pieredzes apmaiņa starp abu valstu konstitucionālajām tiesām tiesiskuma stiprināšanā. Abas puses īpaši izcēla Satversmes tiesas un Ārlietu ministrijas īstenoto projektu Moldovas Konstitucionālās tiesas […]

24.01.2023.

Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu par Civilprocesa likuma normām, kas neparedz iespēju vispārējās jurisdikcijas tiesām atcelt šķīrējtiesu spriedumus

Šodien, 24. janvārī, Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu Nr. 2022-03-01 “Par Civilprocesa likuma 534., 534.1, 535., 536. un 537. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Lietas fakti Lieta ierosināta pēc Krievijas Federācijā reģistrētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VZAIMNIJ KREDIT” (turpmāk – pieteikuma iesniedzēja) pieteikuma. Latvijas Republikā reģistrēta šķīrējtiesa ir taisījusi spriedumu, ar kuru […]

17.01.2023.

Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu par Civilprocesa likuma regulējumu, kas neparedz iespēju juridiskās personas pilnīgi vai daļēji atbrīvot no valsts nodevas samaksas

Šodien, 17. janvārī, Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu Nr. 2022-05-01 “Par Civilprocesa likuma 43. panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Lietas fakti Lieta ierosināta pēc Britu Virdžīnu Salās reģistrēta komersanta IMEX PROVIDER LTD (turpmāk – Pieteikuma iesniedzēja) pieteikuma. No pieteikuma un tam pievienotajiem dokumentiem izriet, ka Pieteikuma iesniedzēja vērsās vispārējās […]

11.01.2023.

Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu par tiesas lēmuma par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju pārsūdzēšanas kārtību

Šodien, 11. janvārī, Satversmes tiesa sāk izskatīt lietu Nr. 2021-44-01  “Par Kriminālprocesa likuma 631. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam”. Lietas fakti Satversmes tiesā tika ierosinātas piecas lietas par Kriminālprocesa likuma 631. panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 92. panta pirmajam teikumam. Šīs lietas apvienotas vienā lietā, piešķirot tai […]

10.01.2023.

Nolēmums lietā par Augstskolu likuma normām, kas attiecas uz privāto augstskolu studiju programmām, tiks pasludināts 9. februārī plkst. 10.00

Otrdien, 10. janvārī, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja izskatīt lietu Nr. 2020-33-01 “Par Augstskolu likuma 5. panta pirmās daļas trešā teikuma, 56. panta trešās daļas un pārejas noteikumu 49. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”. Tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos notika Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, […]

10.01.2023.

VIDEO IERAKSTS: Tiesas sēde (2) ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2020-33-01

Otrdien, 10. janvārī plkst. 10.00, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpinās izskatīt lietu  Nr. 2020-33-01 “Par Augstskolu likuma 5. panta pirmās daļas trešā teikuma, 56. panta trešās daļas un pārejas noteikumu 49. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”. Lietas Nr. 2020-33-01 izskatīšana tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notiks 10. […]

04.01.2023.

Satversmes tiesa izsludina konkursu automobiļa vadītāja amatam

Galvenie amata pienākumi: vadīt darbiniekam uzticēto Satversmes tiesas vieglo automobili, pārvadājot personas un kravas; sekot, lai darbiniekam uzticētais automobilis ir labā tehniskā kārtībā, ziņot par atklātajiem trūkumiem un bojājumiem, kā arī nepieciešamo kārtējo apkopi un remontu; nepieciešamības gadījumā mazgāt tiesas automobiļu virsbūvi un tīrīt automobiļu salonu; atskaitīties par nobrauktajiem kilometriem un izlietoto degvielu; pildīt citus […]

03.01.2023.

Satversmes tiesa 10. janvārī plkst. 10.00 turpinās izskatīt lietu par Augstskolu likuma normām, kas attiecas uz privāto augstskolu studiju programmām

Otrdien, 3. janvārī, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos sāka izskatīt lietu Nr. 2020-33-01 “Par Augstskolu likuma 5. panta pirmās daļas trešā teikuma, 56. panta trešās daļas un pārejas noteikumu 49. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”. Tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos notika Satversmes tiesas sēžu zālē Rīgā, […]

03.01.2023.

VIDEO IERAKSTS: Tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos lietā Nr. 2020-33-01

Otrdien, 3. janvārī plkst. 10.00, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos sāks izskatīt lietu  Nr. 2020-33-01 “Par Augstskolu likuma 5. panta pirmās daļas trešā teikuma, 56. panta trešās daļas un pārejas noteikumu 49. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”.2020-33-01 Lietas Nr. 2020-33-01 izskatīšana tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notiks 3. […]

02.01.2023.

Satversmes tiesa 3. janvārī tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos sāks izskatīt lietu par Augstskolu likuma normām, kas attiecas uz privāto augstskolu studiju programmām

Otrdien, 3. janvārī plkst. 10.00, Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos sāks izskatīt lietu  Nr. 2020-33-01 “Par Augstskolu likuma 5. panta pirmās daļas trešā teikuma, 56. panta trešās daļas un pārejas noteikumu 49. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105. pantam”. Lietas Nr. 2020-33-01 izskatīšana tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos notiks 3. […]

27.12.2022.

Ierosināta lieta par normām, kas noteic izglītības iegūšanu tikai valsts valodā privātās izglītības iestādēs

Satversmes tiesas 1. kolēģija 2022. gada 27. decembrī ierosināja lietu „Par Izglītības likuma 9. panta 1.1 daļas, pārejas noteikumu 102. punkta 1. apakšpunkta un 2022. gada 29. septembra likuma „Grozījumi Izglītības likumā” 1., 5. un 6. panta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. pantam, 112. panta pirmajam teikumam un 114. pantam”. Apstrīdētās normas Izglītības likuma 9. panta 1.1 daļa nosaka: „Privātajās izglītības iestādēs vispārējo izglītību un profesionālo […]

22.12.2022.

Attaisnotas personas datu glabāšana Sodu reģistra arhīvā visā tās mūža garumā neatbilst Satversmei

Satversmes tiesa 2022. gada 22. decembrī pieņēma spriedumu lietā Nr. 2022‑09‑01 “Par Sodu reģistra likuma 23. panta 1. punkta, ciktāl tas attiecas uz ziņām par attaisnoto personu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. pantam”. Apstrīdētā norma Atbilstoši Sodu reģistra likuma 23. panta 1. punktam Sodu reģistra arhīva datubāzē glabā ziņas par personu, kurai dzēsta vai noņemta sodāmība, personu, […]

22.12.2022.

Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina viesojas labdarības maratona “Dod Pieci!” studijā

Vakar, 21. decembrī, Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina apmeklēja labdarības maratona “Dod pieci!” studiju Rīgā, Doma laukumā. Priekšsēdētāja vietniece runāja par mūsu sabiedrības iespējām palīdzēt Ukrainas bērniem, bērnu tiesību aizsardzību un Satversmes tiesas sadarbību ar Ukrainas Konstitucionālo tiesu tiesiskuma stiprināšanā.   Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietniece Irēna Kucina, daloties savās pārdomās par kara radīto šausmu […]