Videi draudzīgi telpu un pieguļošās teritorijas uzkopšanas pakalpojumi

06.06.2018.
Iesniegšanas termiņš:
2018-06-21
Lēmums:
2018. gada 21. jūnijā pieņemts lemums par līguma slēgšanu ar SIA ,,LEANZ".

Paziņojums par iepirkumu:

Iepirkuma izsludināšanas datums:  06.06.2018.
Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 9. pantā noteikto kārtību
Iepirkuma numurs: LRST-2018/3
Iepirkuma līguma priekšmets: Videi draudzīgi telpu un pieguļošās teritorijas uzkopšanas pakalpojumi
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 20.06.2018. plkst. 12:00
Iepirkuma nolikums: Nolikums
Citi dokumenti:  Līgums
Kontaktpersonas: Aivars Caune
tālrunis 67830760
e-pasts: aivars.caune@satv.tiesa.gov.lv
Leonīds Kušķis
tālrunis 67830761
e-pasts: leonids.kuskis@satv.tiesa.gov.lv

 

Lēmuma datums:  21.06.2018.
Iepirkuma līguma priekšmets: Videi draudzīgi telpu un pieguļošās teritorijas uzkopšanas pakalpojumi
Līgumcena: 45634,62 euro bez PVN
Līguma izpildītājs: SIA ,,LEANZ”
Līguma izpildes termiņš: 30.06.2019.