Portatīvā datora iegāde

13.10.2016.
Lēmums:
Iepirkums pārtraukts.

Paziņojums par iepirkumu:

Iepirkuma izsludināšanas datums:  13.10.2016.
Iepirkuma procedūras veids:  Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82. pantu.
Iepirkuma numurs:  LRST-2016/3
Iepirkuma līguma priekšmets:  Preču piegāde: Portatīvā datora iegāde
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  2016. gada 27. oktobris plkst. 10.00
Iepirkuma nolikums:  Nolikums_LRST-2016_3
Citi dokumenti:
Kontaktpersonas: Leonīds Kušķis
e-pasts: Leonids.Kuskis@ satv.tiesa.gov.lv.lv
tālr. 67830761, fakss 67830770Atbildīgais par tehnisko specifikāciju
Juris Priednieks
e-pasts Juris.Priednieks@satv.tiesa.gov.lv
tālr. 67830766

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums:  02.11.2016.
Iepirkuma līguma priekšmets:
Līgumcena:
Līguma izpildītājs:
Līguma izpildes termiņš: