Lāzerprintera iegāde

02.11.2016.
Iesniegšanas termiņš:
2016-11-15
Lēmums:
Līgums ar SIA "CRC"

Paziņojums par iepirkumu:

Iepirkuma izsludināšanas datums:  02.11.2016.
Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82. pantu
Iepirkuma numurs:  LRST-2016/4
Iepirkuma līguma priekšmets: Preču piegāde: lāzerprintera iegāde
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:  15.11.2016.
Iepirkuma nolikums:  Nolikums_LRST-2016_4
Citi dokumenti:
Kontaktpersonas: Leonīds Kušķis
e-pasts: Leonids.Kuskis@ satv.tiesa.gov.lv.lv
tālr. 67830761, fakss 67830770Atbildīgais par tehnisko specifikāciju
Juris Priednieks
e-pasts Juris.Priednieks@satv.tiesa.gov.lv
tālr. 67830766

Iepirkuma rezultāti:

Lēmuma datums:  15.11.2016.
Iepirkuma līguma priekšmets:  lāzerprintera iegāde
Līgumcena:  429,00 euro bez PVN
Līguma izpildītājs:  SIA “CRC”
Līguma izpildes termiņš:  23.11.2016.