Fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Latvijas Republikas Satversmes tiesā

05.07.2017.
Iesniegšanas termiņš:
2017-06-21
Lēmums:
Slēgt līgumu ar SIA,,Apsardze”

Paziņojums par iepirkumu:

Iepirkuma izsludināšanas datums:  12.06.2017.
Iepirkuma procedūras veids: Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā 9. panta 20. daļā noteikto kārtību
Iepirkuma numurs: LRST-2017/1
Iepirkuma līguma priekšmets: Fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Satversmes tiesā
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 21.06.2017. plkst. 10:00
Iepirkuma nolikums: Nolikums_LRST-2017_1
Citi dokumenti:
Kontaktpersonas: Aivars Caune
tālrunis 67830760; fakss 67830770
e-pasts: aivars.caune@satv.tiesa.gov.lv
Leonīds Kušķis
tālrunis 67830761; fakss 67830770
e-pasts: leonids.kuskis@satv.tiesa.gov.lv

Iepirkuma rezultāti: pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar SIA “APSARDZE

Lēmuma datums:  21.06.2017.
Iepirkuma līguma priekšmets: Fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Satversmes tiesā
Līgumcena: 39000,00 euro bez PVN
Līguma izpildītājs: SIA ,,Apsardze”
Līguma izpildes termiņš: 30.06.2018.