Datortehnikas – disku masīva piegāde

25.11.2014.
Iesniegšanas termiņš:
2014-12-25
Lēmums:
09.12.2014. pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA "ATEA", līguma summa 612 EUR (bez PVN)
Iepirkuma izsludināšanas datums: 25.11.2014.
Iepirkuma numurs: LRST-2014/9
Iepirkuma nolikums: Nolikums_LRST-2014_9
Kontaktpersonas: Leonīds Kušķis, tālrunis 67830761
e-pasts: Leonids.Kuskis@satv.tiesa.gov.lv
Juris Priednieks, tālrunis 67830747
e-pasts: Juris.Priednieks@satv.tiesa.gov.lv