VIDEO IERAKSTS: Preses konference par nolēmumu lietā Nr. 2021‑06‑01 par normām, kas noteic iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtību saimnieciskās darbības veicējiem

07.01.2022.

Preses konferencē par nolēmumu lietā Nr. 2021‑06‑01 piedalās Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova un Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieks Aldis Laviņš. Preses konferenci vada Satversmes tiesas Sabiedrisko attiecību un protokola nodaļas vadītāja Dita Plepa.

Preses konferenci varēs vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas YouTube kontā: