Satversmes tiesa 10. februārī plkst. 10.00 turpinās izskatīt lietu par administratīvi teritoriālās reformas atbilstību Satversmei un Eiropas Vietējo pašvaldību hartai pēc Limbažu un Ikšķiles novadu domju pieteikumiem

26.01.2021.

Otrdien 26. janvārī, plkst. 10.00 Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpināja izskatīt lietu Nr. 2020-37-0106 “Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 28.2., 28.19. un 35.4. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta trešajai un sestajai daļai, kā arī 5. pantam”.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, tiesas sēde ar lietas dalībnieku piedalīšanos notika attālināti video konferences režīmā.

Šodien Satversmes tiesa turpināja uzklausīt un iztaujāt lietā pieaicinātās personas vai to pārstāvjus: 13. Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisiju, Tieslietu ministriju, Rīgas Tehniskās universitātes profesoru Dr. oec. Jāni Vanagu, ekspertu valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumos Mg. iur. Edgaru Pastaru un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes docentu Dr. iur. Jāni Plepu.

Satversmes tiesa izsludināja tiesas sēdē pārtraukumu. Tiesas sēde turpināsies trešdien, 10. februārī, plkst. 10.00.

Nākamajā tiesas sēdē Satversmes tiesa turpinās iztaujāt lietas dalībnieku pārstāvjus. Tāpat plānots uzklausīt tiesas debates un replikas.

Tiešraide no tiesas sēdes 10. februārī būs redzama šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 26. janvārī redzams šeit:

 

Video ieraksts no tiesas sēdes 21. janvārī redzams šeit:

 

Video ieraksts no tiesas sēdes 20. janvārī redzams šeit:

Video ieraksts no tiesas sēdes 13. janvārī redzams šeit:

 

Detalizētāka informācija par lietu pieejama šeit.

Saistītā lieta: 2020-37-0106