Kolēģiju lēmumi par atteikšanos ierosināt lietu

Šajā sadaļā iekļauti tikai tie Satversmes tiesas kolēģiju lēmumi, kuriem ir nozīme judikatūras veidošanā.