Konference 2023

Satversmes tiesas un Augstākās tiesas starptautiskā konference

“Tiesu varas loma Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu izpildē”

2023. gada 21. septembrī

Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

Šā gada 21. septembrī Satversmes tiesa un Augstākā tiesa organizē starptautisku konferenci “Tiesu varas loma Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) spriedumu izpildē” ar mērķi stiprināt Eiropas tiesu savstarpējo dialogu un kopīgās vērtības Eiropas tiesiskajā telpā. Konference notiek Latvijas prezidentūras Eiropas Padomes Ministru komitejā ietvaros.

Konferences galvenā tēma ir tiesiskuma stiprināšana, kas vienlaikus ir viens no mērķiem, ko Latvija ir izvirzījusi savas prezidentūras laikam Eiropas Padomes Ministru komitejā. Satversmes tiesas un Augstākās tiesas organizētajā konferencē dalībnieki diskutēs par nacionālo tiesu lomu ECT nolēmumu izpildē, ņemot vērā subsidiaritātes principu. Šis princips nozīmē Eiropas tiesu kopīgu atbildību par cilvēktiesību aizsardzību. Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas sistēmā nav svarīgu un mazāk svarīgu iestāžu – subsidiaritāte palīdz nodrošināt tiesības uz taisnīgu tiesu un stiprināt cilvēktiesību aizsardzību visā Eiropā, lai ieguvējs būtu ikviens no vairāk nekā 600 miljoniem eiropiešu, kurus šī konvencija aizsargā.

Programma

Konferences video ieraksts

Konferences video ieraksts ir pieejams Satversmes tiesas un Augstākās tiesas YouTube kanālos latviešu, angļu un franču valodās.

Konferences pirmās paralēlsesijas “Res judicata un tiesas procesu atjaunošana pēc ECT spriedumiem un
ECT loma tās spriedumu izpildes uzraudzībā” video ieraksts: latviešu, angļu un franču valodās.

Konferences otrās paralēlsesijas “Valstu pasākumu ECT spriedumu izpildei uzraudzība un varas dalīšana;
nacionālā konstitucionālā identitāte kā kavēklis ECT spriedumu izpildē” video ieraksts: latviešu, angļu un franču valodās.

Satversmes tiesas sociālie plašsaziņas līdzekļi: Twitter un Facebook.

Preses relīzes

14.09.2023. Satversmes tiesa un Augstākā tiesa rīko starptautisku konferenci par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu izpildi

20.09.2023. Satversmes tiesas un Augstākās tiesas rīkotā starptautiskā konference par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu izpildi tiešraidē 21. septembrī plkst. 9.30

21.09.2023. Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu izpilde veido Eiropas kopīgo identitāti

Fotogrāfijas no konferences

Plašāka informācija par Latvijas prezidentūru Eiropas Padomē.