Tiesneši I.Ziemele, S.Osipova un A. Kučs komandējumā Ungārijā.