Tiesneša palīgs Kalvis Engīzers piedalās Latvijas Universitātes 79. starptautiskajā zinātniskajā konferencē: Tiesību teorijas un vēstures aktuālie problēmjautājumi (attālināti)