Satversmes tiesas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas starpdisciplināro sarunu cikla, otrā saruna “Daugava”.

Sarunāsies:

Socioloģe Dagmāra Beitnere-Le Galla,
Vēsturniece Barba Ekmane,
Tiesību zinātnieks Egils Levits,
Režisors Reinis Suhanovs.

Sarunu vadīs Tiesību zinātniece Ineta Ziemele.

Ieraksts no pirmās sarunas sarunu ciklā: https://www.satv.tiesa.gov.lv/press-release/starpdisciplinaras-sarunas-par-latvijas-valsti-satversmes-tiesa-sadarbiba-ar-latvijas-nacionalo-biblioteku-aizsak-sarunu-ciklu/