Satversmes tiesas un Eiropas Savienības Tiesas konference “ESavienoti daudzveidībā: starp kopīgām konstitucionālām tradīcijām un nacionālajām identitātēm”