Satversmes tiesas tiesnesis Aldis Laviņš sniedz interviju laikrakstam “Latvijas Avīze”