Satversmes tiesas tiesneši un darbinieki piedalās izdevuma “Latvijas Republikas Satversmes komentāri. II nodaļa “Saeima”” atvēršanas pasākumā Saeimā