Satversmes tiesas tiesneši un darbinieki piedalās 16. konstitucionālās tiesībpolitikas seminārā Bīriņos

Ikgadējo konstitucionālās tiesībpolitikas semināru organizē Publisko tiesību institūts.