Satversmes tiesas tiesneši piedalās Latvijas Republikas Satversmes VIII nodaļas “Pamattiesības” lietišķo komentāru projekta apspriedē