Satversmes tiesas tiesneši piedalās ikgadējā tiesnešu konferencē