Satversmes tiesas tiesneši piedalās diskusijā “Valsts padomes loma likumdošanā”

Diskusijas mērķis ir viedokļu apmaiņa par Valsts padomes institūta iespējamo devumu Latvijas konstitucionālajā sistēmā. Diskusijas laikā tiks apspriesti jautājumi par to, vai un kāpēc būtu nepieciešams šāds institūts un kāda būtu tā kompetence.