Satversmes tiesas sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku organizē Sarunas par Latviju “Vai atbildība ir vērtība?”

Tiešraidē no Latvijas Nacionālās bibliotēkas plkst. 18.00-20.00 sarunāsies:

žurnāliste Marta Selecka,
režisors Viesturs Kairišs,
ārsts internists Kārlis Rācenis,
filozofs Raivis Bičevskis.

Piektā saruna par Latviju rosinās uz domu apmaiņu par Satversmes ievada piektajā rindkopā ietverto teikumu: “Ikviens rūpējas par sevi, saviem tuviniekiem un sabiedrības kopējo labumu, izturoties atbildīgi pret citiem, nākamajām paaudzēm, vidi un dabu”.

Sarunās meklēsim atbildes uz jautājumiem:

Kas ir cilvēka brīvība sabiedrībā?
Vai brīva sabiedrība un brīvas personības var pastāvēt tikai atbildīgā sabiedrībā? Kādas pūles no katra indivīda prasa savas valsts uzturēšana?
Vai Satversmē bija nepieciešams iekļaut atbildības kā vērtības jēdzienu?
Vai atbildība ir tā, kas rūda cilvēku par brīvu personību, vai arī brīvs cilvēks ir pašsaprotams priekšnoteikums atbildīgai sabiedrībai?

Interesenti var iesūtīt jautājumus pirms pasākuma (Ketija.Strazda@satv.tiesa.gov.lv) vai
uzdot pasākuma laikā tiešsaistē.

Informāciju par iepriekšējām Sarunām par Latviju Jūs varat uzzināt šeit: https://www.satv.tiesa.gov.lv/press-release/ceturtas-sarunas-par-latviju-satversme-visparcilveciskas-un-kristigas-vertibas/