Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova piedalās Eiropas Tiesību institūta (European Law Institute – ELI) starptautiskajā konferencē Vīnē, Austrijā.