Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova sniedz priekšlasījumu Latvijas Nacionālās bibliotēkas Nozaru literatūras centra organizētajā pasākumā “Dzimuma līdztiesība laikmeta griežos”