Satversmes tiesas priekšsēdētāja un viņa vietnieka vēlēšanas (attālināti)