Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova piedalās Cilvēktiesību konferencē “Cilvēktiesības: tiesu dialogs”

Konferenci organizē Rīgas Juridiskā augstskola. To varēs vērot tiešraidē.
Informācija par konferenci pieejama šeit:
https://www.rgsl.edu.lv/lv/zinas-un-pasakumi/pasakumi/27novembri-notiks-ikgadeja-cilvektiesibu-konference