Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova piedalās Maksa Planka institūta organizētajā Heidelbergas apaļā galda diskusijā par “Sarunu kultūru”