Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele sniedz priekšlasījumu Latvijas Universitātes 77. starptautiskajai konferencei veltītajā plenārsēdē.