Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele sniedz priekšlasījumu Latvijas Universitāte Juridiskās fakultātes 7. starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Tiesību zinātnes uzdevumi, nozīme un nākotne tiesību sistēmās”