Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele sniedz priekšlasījumu Eiropas Padomes 5. reģionālajā parlamentārajā konferencē par valstu parlamentu lomu Eiropas Cilvēktiesību konvencijas (ECTK) standartu īstenošanā un Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) spriedumu efektīvā izpildē