Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele piedalās diskusijā “Vai ir pienācis laiks specializētai tiesai?” Rīgas Juridiskajā augstskolā

Lai diskutētu, kliedētu mītus un veicinātu sabiedrības izpratni par specializētās tiesas kompetenci un efektivitāti, uz publisku viedokļu līderu diskusiju aicina tieslietu ministrs Jānis Bordāns.