Satversmes tiesas priekšēdētāja Sanita Osipova un tiesnese Daiga Rezevska piedalās Latvijas Universitātes 79. starptautiskajā zinātniskajā konferencē: Tiesību teorijas un vēstures zinātņu gadsimts Latvijas tiesiskajā sistēmā (attālināti)