Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpina skatīt lietu Nr. 2021-06-01 par normām, kas noteic iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtību saimnieciskās darbības veicējiem (attālināti)

Vēršam uzmanību, ka ikviens interesents tiesas sēdi varēs vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā un youtube kontā.