Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpina izskatīt lietu Nr. 2023-10-03 par normu, kas izslēdz trešo valstu pilsoņus no nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņēmēju loka Jūrmalas pilsētā