Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpina izskatīt lietu Nr.2022-45-01 par normām, kas noteic izglītības iegūšanu privātās izglītības iestādēs tikai valsts valodā

Vēršam uzmanību, ka ikviens interesents tiesas sēdi varēs vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā un Youtube kontā