Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpina izskatīt lietu Nr.2021-18-01 “Par Krimināllikuma 70.11 panta ceturtās daļas un Kriminālprocesa likuma 358.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un 105.pantam” (4)