Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos turpina izskatīt lietu Nr.2020-33-01 par Augstskolu likuma normām, kas attiecas uz privāto augstskolu studiju programmām

Vēršam uzmanību, ka ikviens interesents tiesas sēdi varēs vērot tiešraidē
Satversmes tiesas mājaslapā un youtube kontā.