Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos izskata lietu Nr. 2018-12-01 par normām, kas nosaka izglītības ieguves valodu

Detalizētāka informāciju par lietu Nr. 2018-12-01 pieejama šeit.