Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos izskata lietu Nr. 2018-12-01 par normām, kas nosaka izglītības ieguves valodu

Detalizētāka informāciju par lietu Nr. 2018-12-01 pieejama šeit.

Tiešraide no tiesas sēde būs vērojama šeit:

https://www.youtube.com/watch?v=tzdPghFv-sI