Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos attālināti turpina izskatīt lietu Nr. 2022-02-01 par normām, kas paredz būves īpašniekam likumiskas zemes lietošanas tiesības un nosaka šādu tiesību izmantošanas maksu

Vēršam uzmanību, ka ikviens interesents tiesas sēdi varēs vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā un Youtube kontā.