Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos attālināti turpina izskatīt lietu Nr. 2020-37-0106 par administratīvi teritoriālās reformas atbilstību Satversmei un Eiropas Vietējo pašvaldību hartai pēc Limbažu un Ikšķiles novadu domju pieteikumiem (3)

Vēršam uzmanību, ka ikviens interesents tiesas sēdi varēs vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā un youtube kontā