Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos attālināti turpina izskatīt lietu Nr.2020-07-03 par normām, kas noteic vecuma pensijas minimālo apmēru

Interesenti tiesas sēdi varēs vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā un youtube kontā