Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos attālināti sāks izskatīt lietu par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra atbilstību Satversmei

Lietas Nr. 2019-27-03. Detalizētāka informācija par lietu pieejama šeit.

Interesenti tiesas sēdes norisi varēs vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā un tiesas youtube kontā: