Satversmes tiesa sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos atsāk izskatīt lietu Nr. 2023-15-01 par normām, kas noteic, ka vispārējās izglītības programmas valsts un pašvaldību izglītības iestādēs īstenojamas tikai valsts valodā