Satversmes tiesa sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku organizē septītās Sarunas par Latviju “Cilvēka cieņa un tautas ilgtspēja”

Tiešraide būs pieejama tiesas mājaslapā, LNB mājaslapā, kā arī LNB Facebook lapā: https://www.facebook.com/events/224597735852485/