Satversmes tiesā notiks Tiesībsarga organizētās tiesas procesa izspēles fināls.