Preses konference par spriedumu lietā Nr. 2019-27-03 par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēra atbilstību Satversmei

Preses konferencē piedalās Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova.