Preses konference par spriedumu lietā Nr. 2019-23-01 par tiesībām pieteikt noraidījumu tiesnešiem, kas lemj par kasācijas tiesvedības ierosināšanu civillietā

Preses konferencē piedalās Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele.