Nolēmuma pasludināšana lietā Nr. 2021-31-0103 par normām, kas noteic pienākumu komersantiem, kas pārdod elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, saražoto siltumenerģiju izmantot lietderīgi

Vēršam uzmanību, ka ikviens interesents tiesas sēdi varēs vērot tiešraidē
Satversmes tiesas youtube kontā