Nolēmuma pasludināšana lietā Nr. 2021-18-01 “Par Krimināllikuma 70.11 panta ceturtās daļas un Kriminālprocesa likuma 358.panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un 105.pantam”

Vēršam uzmanību, ka ikviens interesents nolēmuma pasludināšanu varēs vērot tiešraidē Satversmes tiesas mājaslapā un youtube kontā.